Menu

Brak kasy

Porady dla wierzycieli i dłużników i inne finansowo - prawne

Wyrok prawomocny zasądzający zapłatę i co dalej?

poradek

Coś takiego, taki mail: Proszę o informację, czy podjęliby się Państwo odzyskania w moim imieniu zaległych wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę od firmy … Spółka z o.o. z …. Jednocześnie informuję, że posiadam Wyrok Sądu Rejonowego w … z dnia 31 marca 2011 r. z klauzulą wykonalności wg którego została zasądzona na moją rzecz kwota 25.224,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty. Niestety wszystkie moje prośby odnośnie zwrotu pieniędzy pozostają bez odzewu.

Ma prawomocny wyrok i on prosi… Do komornika wyrok złóż niech egzekwuje, po to jest wyrok i komornik. I poproś komornika w rozmowie żeby nie zwlekał z umorzeniem egzekucji jeśli już będzie dlań jasne (to jest dość prawdopodobne) że spółka nie ma żadnego majątku. Wtedy, z postanowieniem komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, możesz wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko członkom zarządu (odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu za zobowiązania finansowe spółki z o.o.). W wielu przypadkach jest to skuteczny sposób na odzyskanie pieniędzy – właśnie od osób będących członkami zarządu spółki. Albowiem mimo tego, że owa odpowiedzialność członków zarządu jest jasno i jednoznacznie sprecyzowana w Kodeksie Spółek Handlowych, to jak praktyka pokazuje, wielu prezesów i wiceprezesów jakoś nie zdaje sobie sprawy z tego, że może ich ona czekać.

Nie zawsze jednak warto ponosić dodatkowe koszty procesu sądowego oraz egzekucyjne przeciwko czło0nkom zarządu gdyż nierzadko prezes to tak zwany słup który nie ma na siebie formalnie żadnego mienia z którego można by prowadzić egzekucję. Czasem trudno to albo i nie da się tego wcześniej stwierdzić ale jeżeli widzimy że prezes jako taki figuruje (figurował) łącznie powiedzmy w sześciu lub więcej spółkach, to jest to dość prawdopodobne, że mamy do czynienia właśnie ze słupem.

© Brak kasy
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci