Menu

Brak kasy

Porady dla wierzycieli i dłużników i inne finansowo - prawne

Sprzeciw od nakazu zapłaty a publikacja wierzytelności na giełdzie długów

poradek

Przytaczam fragment maila – zapytania o windykację: Wierzytelność nr 2 w trakcie procesu, pozwany wniósł sprzeciw od nakazu. czy możliwe jest zlecenie na tym etapie, czy na razie pozostaje wystawienie na internetową giełdę wierzytelności? i przy okazji pytanie, czy wystawić na giełdę można wierzytelność z faktury plus odsetki, czy mogę w ofercie sprzedaży ująć również koszty adwokackie (zasądzone w nakazie ale na obecną chwilę nieprawomocne)?

Odsetki i koszty procesu też można zbyć jak należność główną. My jednak, gdy dłużnik wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty, usuwamy wierzytelność z giełdy wierzytelności do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd. Nigdy nie wiadomo bowiem, nawet w przypadku wierzytelności wyglądającej na bezsporną, czy sąd aby nie oddali powództwa na skutek sprzeciwu dłużnika. Znany jest nam przypadek udokumentowanej pożyczki co do której sąd oddalił powództwo dając wiarę temu, że pozwany zwrócił pożyczkę w gotówce do rąk powoda tylko że nie otrzymał pokwitowania. Potwierdził to świadek pozwanego.

Jeżeli po wniesieniu sprzeciwu wierzytelność nadal byłaby publikowana na giełdzie wierzytelności a powództwo zostałoby oddalone, to pozwany mógłby skutecznie żądać zadośćuczynienia za publikowanie jego danych jako dłużnika którym jak się okazało, nie był.

© Brak kasy
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci