Menu

Brak kasy

Porady dla wierzycieli i dłużników i inne finansowo - prawne

Adwokat dłużnika zapisał w ugodzie…

poradek

Miałem obiecujące zlecenie przeciwko dłużnikowi z Elbląga, ale znowu okazało się, że w umowie klient a z dłużnikiem jest zakaz cesji, na który powołał mi się adwokat dłużnika. Wycofałem się więc ale były klient poprosił mnie abym zerknął na projekt ugody który przesłał mu adwokat dłużnika. A tam czytamy między innymi:

Zapłata przez Zleceniodawcę zobowiązań określonych w pkt. 2 § 1 niniejszej ugody, stanowić będzie zaspokojenie wszystkich roszczeń Sub-agenta względem Zleceniodawcy opisanych w § 1 ugody a Sub-agent oświadcza, iż nie będzie występował na drogę sądową celem dochodzenia przedmiotowych roszczeń.

Napisałem w odpowiedzi:

Czyli jak Pan podpisze ugodę z takim zapisem, to pozbawia się Pan prawa występowania na drogę sądową nawet jeżeli on NIC Panu nie zapłaci. Tylko, czy taki zapis miałby moc prawną... Przecież wystarczy tylko tyle: „Zapłata przez Zleceniodawcę zobowiązań określonych w pkt. 2 § 1 niniejszej ugody, stanowić będzie zaspokojenie wszystkich roszczeń Sub-agenta względem Zleceniodawcy opisanych w § 1 ugody.” i koniec, kropka. Oczywiście to bzdura,  bo  ugoda i jej zapisy mają moc prawną w zakresie w jakim nie naruszają przepisów prawa. Zapisy niezgodne z ww przepisami są nieważne, ten również. Nie można oświadczeniem pozbawić się prawa do sądu wynikającego i z ustaw i z samej Konstytucji.

© Brak kasy
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci